Kategorier
- hele Haldens stolthet -

Festlig lansering av boka om Divisjonsmusikken

Det var rigget til fest da «Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet» skulle lanseres 26. oktober. Brygga Kultursal var arena, og 100 innbudte gjester møtte opp for å være med. Det ble på alle måter en boklansering med smell i.

Pål Scott Hagen, leder for Kulturminneprosjekt Divisjonsmusikken som har stått bak bokutgivelsen, var seremonimester og geleidet de frammøtte gjennom programmet. Han redegjorde for arbeidet med å få i stand en bok om byens militærkorps som ble lagt ned i 2002. Mange har sluttet opp om ideen, ikke minst sponsorene som sørget for det økonomiske fundamentet. Han rettet en takk til Berg Sparebank, Sparebank1stiftelsen Halden, Halden kommune, Viken fylkeskommune, Jensen & Scheele Bil, Kynningsrud AS og Lundi as for deres verdifulle medvirkning.

Thorstein Granly, direktør i Det Norske Blåseensemble, hilste fra ensemblet som er en direkte fortsettelse av Divisjonsmusikken: – Musikkens krefter er sterke, og det kommer tydelig fram i boka. Det er vår oppgave som kulturens soldater å stå på og kjempe, sa Granly blant annet.

Det er vår oppgave som kulturens soldater å stå på og kjempe!

Thorstein Granly, direktør DNBE

Blåseensemblets messingsekstett

Haldens gamle musikktradisjoner tas vare på av Det Norske Blåseensemble. Orkesterets messingsekstett, gjerne kalt «Fredrikstensekstetten», ga under ledelse av Roger Fjeldet en minikonsert med vakker musikk av blant andre Oscar Borg og Ragnvald Oliver Vik. Fjeldet bandt de fire numrene sammen på en artig måte. Publikum takket med stor applaus for den vakre musikken.

Vært en krevende jobb

Roger Prang har vært bokas hovedforfatter og redaktør, godt assistert av Roger Fjeldet og flere andre. Prang ga uttrykk for at det har vært en krevende jobb å skrive denne boka, ikke minst som kildematerialet er spredt til mange forskjellige arkiver. Nesten alt ble sendt ut av Halden etter nedleggelsen i 2002.

– Dette er en moderne bok der billedstoffet har fått en framskutt plass – 430 bilder fordelt på 304 sider. Boka er bygd opp av en rekke avsluttede kapitler, noen lange og noen ganske korte. Det skal bidra til å gjøre stoffet lett tilgjengelig og lesbart, sa Roger Prang blant annet.

Han rettet en takk til de mange som har bidratt med stoff, bilder og innspill av forskjellig art til bokprosjektet. Flere av de tidligere musikerne i Divisjonsmusikken har bidratt med fortellinger og informasjon og bidratt til å utfylle den lange historien.

Til slutt var det boksignering, og mange benyttet anledningen til å sikre seg et rykende varmt eksemplar av boka.

Tekst: Det Norske Blåseensemble – Foto: Stein Johnsen / contentvideo.no

Kategorier
- hele Haldens stolthet -

DIVISJONSMUSIKKEN!

Navnet lød som en fanfare i haldensernes ører. Korpset var byens stolthet, på linje med Fredriksten festning. Når det marsjerte gjennom gatene i paradeuniformer med skinnende blanke instrumenter, stoppet haldenserne opp, lyttet og applauderte.

Gjennom flere år har det vært samlet inn informasjon og bilder til en minnebok om byens populære militærkorps. Den skal være en hyllest til Divisjonsmusikken, dirigentene og musikerne som har hatt sitt virke der.

«DIVISJONSMUSIKKEN – hele Haldens stolthet» tar for seg et stykke unik Halden-historie.

Et praktverk om Divisjonsmusikken

Målet var å gi ut en bok på 150 sider med en kortfattet historikk over Divisjonsmusikkens virksomhet og så mange bilder det var mulig å skaffe. Korpsets arkiv er beskjedent etter at mye materiale ble sendt ut av byen og fordelt på flere offentlige arkiver og museer.

Så gikk det over forventning å dokumentere korpsets historie. Ambisjonene og dermed også bokas volum vokste suksessivt, og vi har endt opp med et praktverk. På 304 sider illustrert med over 400 bilder fortelles den spennende historien om byens militærkorps.

De nesten 300 årene det eksisterte, var preget av opp- og nedturer, ofte en kamp for å overleve. Det har også vært glansperioder da korpset nøt en enorm popularitet. Men Forsvaret har aldri verdsatt musikken fullt ut, og kampene mot nedleggingslystne sjefer har vært mange og harde. For de resterende fem militærkorpsene er disse fortsatt en realitet.

«DIVISJONSMUSIKKEN – hele Haldens stolthet» forteller historien om det nære forholdet mellom sivilsamfunnet og korpset. Hver gang nedleggingsspøkelset viste seg, sloss haldensere og øvrige østfoldinger side om side med musikerne for å berge korpset. Det lyktes de med gang på gang – helt fram til 2002. Divisjonsmusikerne instruerte og dirigerte kor og korps over hele Østfold og var en viktig kulturfaktor.

—–

Korpset fotografert i Olaf Madsens atelier i 1882.
Brigademusikken med Oscar Borg i sentrum på Fredriksten i 1889.