Om prosjektet

Etter at Divisjonsmusikken ble nedlagt 31. desember 2002, ble korpsets etterlatenskaper overført til diverse museer og arkiver. Noen tidligere musikere, blant disse Roger Fjeldet og Pål Scott Hagen, diskuterte mulighetene for å samle militærkorpsets historie i en bok. Fjeldet er ihuga samler av alt som har med janitsjarmusikk å gjøre – som noter, instrumenter, bilder, uniformseffekter og annen historie. Begge to var korpssjef og mangeårige musikere i Divisjonsmusikken.

I 2018 ble Roger Prang forespurt om å påta seg redaktørrollen for prosjektet, og arbeidet kom i gang. Siden har det gått jevnt framover, og nå er arbeidet fullført. Takket være god støtte fra Berg Sparebank, Sparebank1stiftelsen Halden, Halden kommune, Viken fylkeskommune, Jensen & Scheele Bil, Kynningsrud AS og Lundi as kunne  økonomien i prosjektet sikres.

Ambisjonen til å begynne med var å få utgitt en bok på ca. 150 sider. Det var begrenset med bilder, og øvrige arkivalia var spredt på mange steder. Det ville bli en stri jobb å samle historien til landets eldste musikkorps.